Saos Ferries!!. Saos Ferries departures from/to Alexandroupolis, Samothraki, Lavrio, Agios Efstratios, Limnos, Psara, Sigri, Lesvos, Andros, Syros, Tinos, Mykonos, Chios, Mytilini, Nea Moudania, Thessaloniki, Kimi, Alonnisos, Skopelos, Skiathos, Volos, Agios Konstantinos, Kavala.

Ferries Saos Main Page saos-ferries@ferries.info
Reservation Home Page

Saos Departures

Alexandroupoli - Samothraki - Alexandroupoli

Lavrio - Agios Efstratios - Limnos - Agios Efstratios - Lavrio
Lavrio - Psara - Sigri Lesvos - Limnos - Sigri Lesvos - Psara - Lavrio
Lavrio - Andros - Syros - Tinos - Mykonos - Chios - Mytilini - Agios Efstratios - Limnos - Samothraki - Alexandroupoli - Samothraki - Limnos - Agios Efstratios - Mytilini - Chios - Mykonos - Tinos - Syros - Andros - Lavrio
Limnos - Nea Moudania - Thessaloniki - Nea Moudania - Limnos
Limnos - Agios Efstratios - Kimi Evia  - Agios Efstratios - Limnos
Limnos - Kimi Evia - Limnos
Limnos - Samothraki - Limnos
Thessaloniki - Alonnisos - Skopelos - Skiathos - Volos - Skiathos - Skopelos - Alonnisos - Thessaloniki
Volos - Skiathos - Skopelos - Alonnisos - Skopelos - Skiathos - Volos
Alonnisos - Skopelos - Skiathos - Agios Konstantinos - Skiathos - Skopelos - Alonnisos
Agios Konstantinos - Skiathos - Skopelos - Alonnisos - Thessaloniki - Alonnisos - Skopelos - Skiathos - Agios Konstantinos
Limnos - Kavala - Limnos
Samothraki - Kavala - Samothraki
Limnos - Samothraki - Alexandroupoli - Samothraki - Limnos
Lavrio - Psara - Sigri Lesvos - Limnos - Samothraki - Limnos - Sigri Lesvos - Psara - Lavrio
Nea Moudania - Limnos - Samothraki - Limnos - Nea Moudania
Samothraki - Limnos - Kimi Evia - Limnos - Samothraki

 

www.ferries.info saos-ferries@ferries.info