European Seaways Italy - Albania Prices European Seaways Ferries Reservation Main Page
Albania - Italy European Seaways
Route Map
european-seaways@ferries.info Home Page
ITALY TO ALBANIA
Bari to Durres

  

  Low Season   High season

 

From Bari to Durres

 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
March    IE I   I   I   IE I   I   I   IE I   I   I   IE I   I   I   IE I
April   I   I   IE I   I I I     I   I   IE I   I   I   I   IE I   I  
May   I   IE I   I   I   IE I   I   I   IE I   I   I   AE A   A   A  
June AE  A   A   A   AE A   A   A   AE A   A   A   AE A   A   A   AE A  
July  I A I AE/I A I A I A I AE/I A I A I A I AE/I A I A I A I AE/I A I A I AE/I AE/I
August  AE/I A I A I A I AE/I A I A I A I AE/I A I A I A A/IE A/IE A/IE I A I A A/IE A/IE A/IE I
September  A I A I    A I A I  A I A I  A I A I  A I A I  A I A I  A I A I  A I  
October  A I  A I  A I  A I  A I  A I  A I  A I  A I  A I  A I  A I  A I  A I  A I A

I  BARI DEP. 22:00 - DURRES ARR. 07:00*
IE  BARI DEP. 12:00 - DURRES ARR. 20:00
A  BARI DEP. 22:00 - DURRES ARR. 07:00*
AE  BARI DEP. 12:00 - DURRES ARR. 20:00

* Next Day

 

 

 

www.ferries.info european-seaways@ferries.info